Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลผลงานสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้จัดทำ
Untitled Document
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานทะเบียน
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานกิจกรรม (เลือกชมรม)
องค์การนักศึกษา
CRIC Learning
ttt
ssงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ssกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ssศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ssวงการโลจิสติกส์ ไทย
ssLog in&Log out Internet Uses
aa เมนูผู้ดูแลระบบ
ssมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ssมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ssพาณิชยการเชียงราย
ssวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ssวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ssวิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
ssเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ssวิรุณบริหารธุรกิจ
ssเทคนิคกาญจนาภิเษก
ssวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ssโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ss
ss
ภาพกิจกรรม / อบรม | ดูทั้งหมด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐วันต่อต้านยาเสพติดโลก (คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด)
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อหลอมเหลว/สื่อไร้พรมแดน/สื่อดิจิทัล : โอกาสและผลกระทบต่อผู้บริโภค
วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำสัปดาห์ที่ ๒
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ส่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่าม อศจ.เชียงราย
โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเมียนมาร์ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
โครงการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
พิธีไหว้ครู ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวา
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐การเปิดตัวโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดเชียงราย
ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 29ปี และเปิดสำนักงานใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ | อ่านทั้งหมด
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ที่ 151/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณ
( 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:47:06)
คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ที่ 151/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
( 22 มีนาคม 2017 เวลา 09:39:10)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
 
แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล (Personal Self Assessment Report: PSAR) ประจำปี
( 16 มีนาคม 2017 เวลา 08:47:35)
รายงานผลการประเมินตนเองส่วนบุคคล (Personal Self Assessment Report: PSAR) ประจำปีการศึกษา 2559
 
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
( 13 มีนาคม 2017 เวลา 11:34:43)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 (แจ้งนร.นศ.ที่มีผลการเรียน 0 , หรือ มส. ให้ติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อเขียนคำร้องขอสอบแก้ตัว)
 
แจ้งผลการพิจารณานักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
( 28 ธันวาคม 2016 เวลา 08:26:07)
วก.เชียงรายขอแจ้งผลการพิจารณานักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามประกาศแนบท้ายนี้
 

ผลงานโครงงานสิ่งประดิฐษ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ข่าวประกวดราคา | อ่านทั้งหมด

( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2017 เวลา 08:51:47)
 
adawd
( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2017 เวลา 08:50:40)
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 13:50:07)
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 13:49:31)
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 10:42:37)
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
( ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:03:51)
 
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:33:45)
 
ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:31:48)
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:22:26)
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2014 เวลา 10:21:05)
 
เชียงรายวันนี้
Untitled Document
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
ss
sss
ss
ss
ss
 
VEC NET INFO
ss
Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th Power by : Easy Soft