Untitled Document
Untitled Document
หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลงบประมาณและครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลผลงานสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้จัดทำ
Untitled Document
งานบัญชี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ
งานทะเบียน
งานแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานกิจกรรม (เลือกชมรม)
องค์การนักศึกษา
CRIC Learning
ttt
ssงานทะเบียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ssกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ssศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ssวงการโลจิสติกส์ ไทย
ssLog in&Log out Internet Uses
aa เมนูผู้ดูแลระบบ
ssมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ssมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ssพาณิชยการเชียงราย
ssวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ssวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ssวิทยาลัยเกษตรและเทคโนฯ
ssเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
ssวิรุณบริหารธุรกิจ
ssเทคนิคกาญจนาภิเษก
ssวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ssโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
ss
ss
 

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

บริษัทกรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขาเจ็ดยอด)

902/2 ถนนพหลโยธิน  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-714485

 

2

อู่วินัยการช่าง

236 หมู่ 4  ต.ป่าแงะ  อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
โทรศัพท์  086-1834632

 

3

หจก.ย่งเฮงเชียงราย

542 หมู่ 2  ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-71268 , 053-712204  โทรสาร 053-716707

 

4

อู่มนัสการช่าง

431 หมู่ 19 บ้านร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 087-1833779 , 053-678792

 

5

อู่ถาวรการช่าง

403/7 หมู่ 13 ข้างวัดดงหนองเป็ด ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทรศัพท์ 053-754452 , 086-1164690

 

6

ร้านยงยุทธ

282 หมู่ 22 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 089-4316083

 

7

ร้านเลิศการยาง

-
โทรศัพท์ 081-7067707

 

8

อู่เจริญเซอร์วิส

บ้านหัวดอย หมู่ 10 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 093-9622289 , 080-1256928

 

9

อู่ช่างติ่งเซอร์วิส

32 หมู่ 11 ต.ท่าสาย  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 085-0304428 , 053-774413

 

10

ร้านสมเกียรติการช่าง

ต.ศรีค้ำ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 081-2884673

 

11

อู่เทพการช่าง

232 หมู่ 1 ต.สันทราย  อ.เมือง จ.เชียงราย  57000

 

12

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  สาขาแม้อ

139 หมู่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย  57120
โทรศัพท์ 053-671014

 

13

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  สาขาพญาเม็งราย

-

 

14

หจก.พรชัยแม่สาย

4/7 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน  ต.เวียงพางคำ 
อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130 
โทรศัพท์ 053-731136

 

15

อู่แสวงเซอร์วิส

523 หมู่ 10 ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
โทรศัพท์  081-9514573

 

16

โรงเรียนธนาเทคนิค

338 หมู่ 13 ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-774893

 

17

หจก.หัวดอยแทรคเตอร์

172 หมู่ 6  ต.ท่าสาย  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
โทรศัพท์  053-774049

 

18

อู่มิวยุโรปคาร์

-

 

19

อู่อัฑฒ์ณวิชณ์

184/2 ม.6 ถ.เด่นห้าดงมะดะ ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 095-4479709,053-711709

 

20

ร้านซุงยานยนต์ (ตรงข้ามสุสานเด่นห้า)

95/6-7 ถ.ราชโยธา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-711577 , 081-5952500 โทรสาร 053-752457

 

21

อู่ชัยวัฒน์ เซอร์วิส

25/2 ถ.สันโค้งน้อย ซอย 2 ถ.ราชโยธา
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  โทรศัพท์ 053-716854

 

22

อู่ช่างระ

-

 

23

บริษัทเจริญศิลป์ออโต้ไทร์ จำกัด

458 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ 053-731540 , 092-9196365

 

24

อู่ ป.อะไหล่ยนต์

232 หมู่ 2 บ้านหัวทุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  57180
โทรศัพท์ 081-5959428 , 081-1114178

 

25

สิทธิ์โมดิฟาย (VIP อะไหล่)

-
โทรศัพท์ 053-771795

 

26

อู่มีตังค์ เซอร์วิส

324 ม.6 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร.089-4637342

 

27

อู่ช่างหล้า

118 ม.5  ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย 57210           
โทร.0801216773

 

28

อู่วัชระยนต์

94 หมู่ 14 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-657289 , 089-5585549

 

29

อู่ ช.การช่าง

126 หมู่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-771094

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

โรงกลึงจุงศักดิ์บริการ

403/6 ม.13  ซอยหนองเป็ด  ต.รอบเวียง 
อ.เมือง  จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-718452

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

ร้านวินัยท่อไอเสีย

939/23 ถนนอุทิศถวาย  ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 08-1783-5166

 

2

โรงกลึงชัยการช่าง

90 หมู่ 1  ต.ห้วยไคร้  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 57220

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

324 หมู่ 13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

ร้านรังสรรค์อิเล็กทรอนิกส์

52 หมู่ที่ 1 ถนนพาน-ป่าแดด ตำบลป่าแดด
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
โทร. 089-8535955, 084-3634259

 

2

ร้านนำชัยอิเล็กทรอนิกส์

368 หมู่ที่ 30 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 086-9198857

 

3

ร้านเจมส์อิเล็กทรอนิกส์

219 หมู่ 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 088-8035168

 

4

ร้านป่าก่อดำคอมพิวเตอร์

203 หมู่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 081-9981168

 

5

ร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์

315/1 หมู่ 4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 088-5077769

 

6

ร้านรักบ้านเกิดเซอร์วิส

118 หมู่ 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ 089-5616419

 

7

ร้านชิวชิวคอมพิวเตอร์

77/10 หมู่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 087-3054885

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

บริษัท วิฟ เทรดดิ้ง จำกัด

412/33 หมู่ 1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-718089 , E-mail : WT01chinagrai@gmail.com

 

2

บริษัท จีการ์เด้นโฮม จำกัด

190/4 หมู่ 20 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 090-8913968

 

3

ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอนชัยธุรกิจ

5 หมู่ 4 บ้านพระเนตร  ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์ 089-8550129

 

4

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพานพงษ์ไทย จำกัด

1561 หมู่ 1 ตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ 086-4215292 , 053-721689

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

1129  ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-607999 
โทรสาร 053-715801

 

2

โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย

893 ถนนพหลโยธิน
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5371-1533

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

324 หมู่ 13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

2

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

324 หมู่ 13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ฝ่ายวิชาการ

 

3

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

324 หมู่ 13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

4

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

184 หมู่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-774650  ต่อ 2136

 

5

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

424 หมู่ 5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-910300
โทรสาร 053-910345

 

6

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ส่วนบริการลูกค้า TOT เชียงราย 
สาขาท่าสาย
180 หมู่ 2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-774418-19 
โทรสาร 053-774421

 

7

เทศบาลตำบลท่าสาย

337 หมู่ 5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-773952

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

บริษัท ทีบีเคเค(ประเทศไทย) จำกัด

700/634 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-213060

 

2

บริษัทโซเด็ก

-

 

3

บริษัทเทคโนพาท

 

-

 

4

ร้านรุ่งทรัพย์ วอเตอร์เวอร์ค

-

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

บริษัทสยามนิสสันเชียงราย จำกัด (สาขาพาน)

62 หมู่ 12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

 

2

บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด

111/6 หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพพ์ 053153999, 0911431209

 

3

บริษัท อีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด

-

 

4

บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด

-

 

5

บริษัทอีซูซุสงวนไทยเชียงราย จำกัด

222 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่
อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100
โทรศัพท์: 0-5370-2665-9

 

6

บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม.คาร์ส เชียงราย จำกัด

138 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175600-2

 

7

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  สาขาป่าแดด

-

 

8

ร้านบุญส่ง คาร์เซอร์วิส

733/7 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-740529 
โทรสาร 053-712959

9

บจก.มิตซูพันล้าน (สาขาสี่แยกแม่กรณ์)

99/19 หมู่ 13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

10

อู่มิวยุโรปคาร์

-

11

บริษัท ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส จำกัด

145 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

12

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  สาขาห้าแยก

แผนกบุคคล (สยามนิสสัน) 
โทรศัพท์ 085-6954599

 

13

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  สาขาบ้านดู่

-

 

14

อู่ช่างก้อง (นายไพรลาศ แก้วรากมุข)

144 หมู่ 4 ต.ป่าสัก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
โทรศัพท์ 087-3037405

 

15

อู่แพนด้า คลีนิคยนต์

-

 

16

บริษัทเชียงรายสินธานี จำกัด

535/3-4 ถนนบรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 

17

อู่ช่างน้อยห้วยสัก

โทร. 085-0350176

 

18

อู่ช่างครึ้ม

โทรศัพท์ 084-0432443

 


ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

บริษัท ทีบีเคเค(ประเทศไทย) จำกัด

700/634 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-213060

 

2

โรงกลึงจุงศักดิ์

-

 

3

โรงกลึงบุญน้าวการช่าง

บ้านป่ากล้วย

 

Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584
Email : itc.cric.ac.th@gmail.com
©2008-2009 All Reserve,http://www.cric.ac.th Power by : Easy Soft