|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 703  
เข้าชมปีนี้ : 4,396  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,748  
  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  19-01-2561
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวอบุณฬัชค์ พุ่มพวง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นำนักศึกษา สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา(ปวส ๒) แจกผ้าห่มกันหนาวให้กับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย และเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่๓และมัธยมปีที่๖ เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเรียนต่อสายอาชีพ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว