|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 703  
เข้าชมปีนี้ : 4,396  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,748  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น.  [อ่าน : 13 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวต้อนรับ ปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒. โรงเรียน ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ น.  [อ่าน : 10 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.  [อ่าน : 12 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานและวิทยากรพิเศษ เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคล ID PLAN ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  [อ่าน : 255 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญ คณะครู ประชุมชี้แจงมอบนโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้อง ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  [อ่าน : 213 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายนำคณะผู้บริหารและ ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย รดน้ำดำหัว ขอพรประเพณีสงกรานต์ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐น.  [อ่าน : 304 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อ อำไพ สายทอง ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  [อ่าน : 116 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุลคากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.  [อ่าน : 275 ครั้ง]
     คณะผู้บริหารสถานศึกษาและ ครู บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย รดน้ำดำหัว ขอพรประเพณีสงกรานต์(สระเกล้า ดำหัว สืบอีต สานฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  [อ่าน : 122 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย รดน้ำดำหัว ขอพรประเพณีสงกรานต์ ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง [อ่าน : 248 ครั้ง] ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนปี2561 [อ่าน : 424 ครั้ง]
แนวข้อสอบ สำหรับครูไฟฟ้า [อ่าน : 383 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 646 ครั้ง]
  NewsPhoto
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ดูรายการทั้งหมด