|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัยจาก googlemap
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 492  
เข้าชมปีนี้ : 2,425  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 2,777  
  ข้อมูลอาคารสถานที่

1. ป้อมยาม 11. โรงจอกรถ
 20. อาคารจักรยานยนต์
 
2. พระวิศนุประจำวิทยลัยการอาชีพเชียงราย  12. อาคารวิทยบริการ,แผนกคอมพิวเตอร์ 21. แผนกช่างก่อสร้าง

3. อาคารโรงอาคาร,แผนกไฟฟ้า,แผนกช่างยนต์
 
13. บ้านพักอาจารย์  22. โรงฝึกแสมปูน
⇔ ห้องน้ำ
 
 14. สนามฟุตซอล  23. ศาลพระภูมิ
 6. อาคารสามัญ  15. สนามเปตอง  24. หลุมขยะวิทยลัย
 7. อาคารพาณิชย์
 
 16. สหกรณ์  
 8. สนามบาส 
 
 17. บ้านพักภารโรง  
 9. เสาธงชาติ
 
 18. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 10. พระพุทธรูปประจำวิทยลัยการอาชีพเชียงราย
 
 19. แผนกเสริมสวย