|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 549  
เข้าชมปีนี้ : 549  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 901  
  ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา

 

สาขางาน

สอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวช. 1

หลักสูตร ปวช.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

งานยานยนต์

20

 

20

 

18

 

22

 

งานเครื่องมือกล

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเชื่อมโลหะ

 

 

 

 

 

 

 

 

งานไฟฟ้ากำลัง

17

2

 

 

 

 

 

 

งานอิเล็กทรอนิกส์

9

 

 

 

 

 

 

 

งานก่อสร้าง

12

3

 

 

 

 

 

 

งานเครื่องเรือนและตกแต่งตกแต่งภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบัญชี

5

5

 

 

 

 

 

 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอาหารและโภชนาการ

5

21

 

 

 

 

 

 

งานธรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขางาน

สอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวช. 2

หลักสูตร ปวช.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

งานยานยนต์

20

 

20

 

 

 

งานเครื่องมือกล

 

 

 

 

 

 

งานเชื่อมโลหะ

 

 

 

 

 

 

งานไฟฟ้ากำลัง

16

 

 

 

 

 

งานอิเล็กทรอนิกส์

6

 

 

 

 

 

งานก่อสร้าง

9

 

 

 

 

 

งานเครื่องเรือนและตกแต่งตกแต่งภายใน

 

 

 

 

 

 

งานบัญชี

 

9

 

 

 

 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

3

 

 

 

 

งานอาหารและโภชนาการ

2

8

 

 

 

 

งานธรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 

สาขางาน

สอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวช. 3

หลักสูตร ปวช.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

งานยานยนต์

16

 

16

 

15

 

งานเครื่องมือกล

11

 

 

 

 

 

งานเชื่อมโลหะ

4

 

 

 

 

 

งานไฟฟ้ากำลัง

8

2

 

 

 

 

งานอิเล็กทรอนิกส์

6

 

 

 

 

 

งานก่อสร้าง

13

1

 

 

 

 

งานเครื่องเรือนและตกแต่งตกแต่งภายใน

 

 

 

 

 

 

งานบัญชี

 

7

 

 

 

 

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

3

 

 

 

 

งานอาหารและโภชนาการ

 

10

 

 

 

 

งานธรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขา

สอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวส

หลักสูตร ปวส.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 1

2 ปีครึ่ง

นักเรียน
ตกค้าง

พักการ
เรียน

ก.ปวช

ก.ม6

ก.ปวช

ก.ม6

ก.ม6

งานเทคนิคยายยนต์

17

15

18

15

15

 

1

งานเครื่องมือกล

 

 

 

 

 

 

 

งานติดตั้งและบำรุงรักษา

7

 

12

7

10

 

 

งานไฟฟ้ากำลัง