|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 654  
เข้าชมปีนี้ : 3,505  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,857  
  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  10-01-2561
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับ คุณ Tammy Lin ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยหมิงเต้าประเทศไต้หวัน เพื่อเข้าปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระบบทวีภาคีร่วมกัน และการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพเพื่อพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ห้องผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว