|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 654  
เข้าชมปีนี้ : 3,505  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,857  
  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  10-01-2561

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่๓และมัธยมปีที่๖ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเรียนต่อสายอาชีพ จำนวน ๕โรง ดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านป่าแดง ๒.โรงเรียนบ้านสันหลวง ๓.โรงเรียนบ้านเวียงพาน ๔.โรงเรียนบ้านสันทราย ๕. โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ในนามวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายขอขอบคุณคณะครูและเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาที่เสียสละร่วมที่ปฏิบัติหน้าที่ออกแนะแนวอย่างเข้มแข็ง สู้ๆนะคะเพื่อวิทยาลัยของเรา ขอบคุณจริงๆคะ และขอบคุณ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว-นักเรียน ทุกๆโรงเรียน ที่สนใจจะมาเรียนต่อที่วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว