|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัยจาก googlemap
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 492  
เข้าชมปีนี้ : 2,425  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 2,777  
  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  10-01-2561
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะผู้บริหาร เชิญ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวประชุมชี้แจ้งมอบนโนบายระบบการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรให้เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมกันเกรา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว